Preciform logotype

Preciform avvecklar ytbehandlingsverksamheten

Preciform AB i Eskilstuna har beslutat att avveckla den del av verksamheten som arbetar med kemisk ytbehandling (anodisering, svartoxidering, kromatering och fosfatering). Den primära anledningen till beslutet är att företaget växer inom andra verksamhetsområden och har därför ett stort behov av att skapa produktionsyta för kommande kundprojekt. Nedläggningen av ytbehandlingsanläggningen kommer påbörjas den 2 maj 2016 och sista dagen för att ta emot gods och nya kundorder är fredagen den 15 april 2016.

De kommande verksamhetsförändringarna berör inte de mekaniska ytbehandlingstjänsterna som Preciform tillhandahåller. Blästring, trumling, tvättning, slipning och smärgling kommer således även i fortsättning vara en del av verksamheten.

Vi vill tacka alla kunder för goda samarbeten under våra 40 år av ytbehandlingstjänster till svensk tillverkningsindustri.

För mer information eller vid frågor, vänligen kontakta Henrik Gadd (VD).
2016-02-02